Lokala elnätsbolag i samverkan för gemensam utveckling

Öppna elnät

Samverkan mellan privatperson och elnätleverantör.

Vår strategi för Öppna Elnät

Kontakta oss

Verksamhetsledare
Fredrik Andersson, Elinorr-förbundet

Kontakt
Elinorr-förbundet, 851 85 Sundsvall
E-post: info@elinorr.se

Aktuellt just nu

Medlemmar i Elinorr

Ett nätverk med 18 självständiga lokala elnätbolag i södra/mellersta Norrland och Dalarna som tillsammans skapar samverkan, samhällsnytta, kompetens och stordriftsfördelar. Det är Elinorr. Strategiska utvecklingsfrågor, inköp och elnätsdrift är några av de områden vi samarbetar inom. Allt för att skapa en långsiktig positiv utveckling och kunna erbjuda våra kunder driftsäker eldistribution till en låg kostnad. För en hållbar framtid.

Läs mer om Elinorr