Glädjande kan vi informera att Elinorr kommer att arrangera ett seminarium under Almedalsveckan på Gotland.

Seminariet kommer att vara i Energicentrum Gotlands lokaler och äger rum 29/6 2023 10:30 – 11:30

Framtidens öppna elnät (almedalsveckan.info)

Framtidens öppna elnät

Sveriges lokalnätsägare står inför stora framtida utmaningar med bland annat ny teknik, kraftigt ökad användning av el och förändrade kundbeteenden. För att uppnå nollutsläpp av CO2 behöver elnätsbolagen positionera sig för att kunna ansluta och leverera förnyelsebar el. Hur kan vi genom öppenhet och samarbete utveckla de lokala elnätsverksamheterna?