I dagarna blev det klart att Elinorr, föreningen bestående av 18 elnätsföretag i södra och mellersta Norrland, blir först i Sverige med ett medlemskap i den europeiska branschorganisationen CEDEC i Bryssel.

– Det här är ett viktigt steg för oss i Elinorrgruppen, och för oss som separata elnätbolag i södra och mellersta Norrland. Nu får vi långt större möjligheter till insyn i de stora frågorna som berör och påverkar vår bransch. Vi får även vara med och påverka de beslut som tas kring våra verksamheter. Tiden är dessutom helt rätt, det händer oerhört mycket nu, säger ordförande i Elinorr, Göran Sörell, tillika vd för Sundsvall Elnät.

CEDEC är en europeisk branschorganisation för 1500 lokala och regionala el- och energibolag. Fram tills idag så har organisationen företrätt cirka 85 miljoner kunder i Österrike, Belgien, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge och Schweiz. Med Elinorr företräder organisationen numer även Sverige.

Det gör också att Elinorr som förening växer sig starkare för framtiden.

– Själva grundidén med Elinorr är att vi är starkare tillsammans än vad vi är var för sig. Inom den här gruppen så har vi också vissa förutsättningar som kanske inte återfinns på andra håll i landet. Med medlemskapet har vi möjlighet att framföra våra specifika behov för att bli ännu starkare tillsammans och göra god nytta för våra kunder, säger Göran Sörell.

Elinorr bereds nu möjlighet att delta i arbetsgrupper och i styrelsen för CEDEC.

Vid frågor, kontakta:
Göran Sörell, Elinorr: 070-652 45 65