Elinorrs seminarium och paneldebatt i Almedalen genomfördes idag i fullsatt lokal och med bra diskussioner. Stefan Sedin från Jämtkraft AB höll ett inledande tal och därefter tog Göran Sörell från Sundsvall Elnät vid för att presentera Strategin Öppna Elnät.

Vi befinner oss i en brytningstid, där omvälvande förändringar påverkar branschen. Kundernas beteenden, teknikutveckling, krav om att uppfylla klimatmålen, ett säkerhetspolitiskt osäkert läge och en ökad detaljstyrning från EU och dess institutioner är exempel på dessa förändringar. Med elektrifieringen och den kraftiga utbyggnaden av förnyelsebar el har elnätet blivit själva möjliggöraren för ett samhälle med nollutsläpp. Handlingsplanen i strategin syftar till att tillhandahålla eldistributionsnät där slutkunder och marknadsaktörer kan ansluta och använda all den utrustning de önskar. Vi elnätsbolag behöver våga ta en aktiv roll i energiomställningen och ta stegen tillsammans. Hur vi når dit diskuterades under paneldebatten.

I paneldebatten deltog:
Göran Sörell, VD, Sundsvall Elnät
Johanna Barr, Moderator, Jämtkraft AB
Magnus Jennerholm, Teknisk projektledare, Energicentrum Gotland
Johanna Lakso, VD, Power Circle AB
Jonas Birgersson, IT entreprenör
Lina Bertling Tjernberg, Professor in Power Grid Technology, Kungliga Tekniska högskolan

Förutom de redan nämnda namnen, finns även följande representanter från Elinorr på plats i Almedalen.
Björn terBruggen, Elinorr Förbundet
Fredrik AnderssonElinorr Förbundet
Tomas ZetterströmSöderhamn Nära AB
Daniel KöbiJämtkraft AB
Michael HalvarssonLjusdal Energi
Lena BergstenLjusdal Energi
Richard Lundgren, BTEA
Sofia Liljeblad, Dala Energi AB

På Linkedin kan du även se bilder från seminariet.