Välkommen säger vi till Hedemora Energi som med dotterbolaget Hedemora Elnät AB från och med årsskiftet är medlem i Elinorr