Nytänkande i hållbarhetsprojekt med Ahlsell

2023-08-28

I samarbete med Ahlsell har elbolag inom Elinorr minskat miljöpåverkan genom sänkta CO2-utsläpp. I hållbarhetsprojektet genomfördes färre och mer genomtänkta leveranser. Snyggt jobbat till alla inblandade!

Läs gärna Ahlsells artikel om hållbarhetsprojektet i länken: Förändring som leder till förbättring (ahlsell.se)

Fullsatt på Elinorrs seminarium i Almedalen

2023-06-29

Elinorrs seminarium och paneldebatt i Almedalen genomfördes idag i fullsatt lokal och med bra diskussioner. Stefan Sedin från Jämtkraft AB höll ett inledande tal och därefter tog Göran Sörell från Sundsvall Elnät vid för att presentera Strategin Öppna Elnät.

Vi befinner oss i en brytningstid, där omvälvande förändringar påverkar branschen. Kundernas beteenden, teknikutveckling, krav om att uppfylla klimatmålen, ett säkerhetspolitiskt osäkert läge och en ökad detaljstyrning från EU och dess institutioner är exempel på dessa förändringar. Med elektrifieringen och den kraftiga utbyggnaden av förnyelsebar el har elnätet blivit själva möjliggöraren för ett samhälle med nollutsläpp. Handlingsplanen i strategin syftar till att tillhandahålla eldistributionsnät där slutkunder och marknadsaktörer kan ansluta och använda all den utrustning de önskar. Vi elnätsbolag behöver våga ta en aktiv roll i energiomställningen och ta stegen tillsammans. Hur vi når dit diskuterades under paneldebatten.

I paneldebatten deltog:
Göran Sörell, VD, Sundsvall Elnät
Johanna Barr, Moderator, Jämtkraft AB
Magnus Jennerholm, Teknisk projektledare, Energicentrum Gotland
Johanna Lakso, VD, Power Circle AB
Jonas Birgersson, IT entreprenör
Lina Bertling Tjernberg, Professor in Power Grid Technology, Kungliga Tekniska högskolan

Förutom de redan nämnda namnen, finns även följande representanter från Elinorr på plats i Almedalen.
Björn terBruggen, Elinorr Förbundet
Fredrik AnderssonElinorr Förbundet
Tomas ZetterströmSöderhamn Nära AB
Daniel KöbiJämtkraft AB
Michael HalvarssonLjusdal Energi
Lena BergstenLjusdal Energi
Richard Lundgren, BTEA
Sofia Liljeblad, Dala Energi AB

På Linkedin kan du även se bilder från seminariet.

Elinorr håller seminarium om Framtidens öppna elnät i Almedalen

2023-05-17

Elinorr kommer att finnas på plats under Almedalsveckan för att väcka debatt och sprida kunskap kring Framtidens Öppna Elnät. Passa gärna på att besöka oss på plats för att lyssna på och delta i seminariet!

Seminariet kommer att vara i Energicentrum Gotlands lokaler och äger rum 29/6 2023 10:30 – 11:30

Pressmeddelande Elinorr i Almedalen

Elinorr är med i Almedalen

2023-04-25

Glädjande kan vi informera att Elinorr kommer att arrangera ett seminarium under Almedalsveckan på Gotland.

Seminariet kommer att vara i Energicentrum Gotlands lokaler och äger rum 29/6 2023 10:30 – 11:30

Framtidens öppna elnät (almedalsveckan.info)

Framtidens öppna elnät

Sveriges lokalnätsägare står inför stora framtida utmaningar med bland annat ny teknik, kraftigt ökad användning av el och förändrade kundbeteenden. För att uppnå nollutsläpp av CO2 behöver elnätsbolagen positionera sig för att kunna ansluta och leverera förnyelsebar el. Hur kan vi genom öppenhet och samarbete utveckla de lokala elnätsverksamheterna?