Ny verksamhetsledare Elinorr

2022-10-04


Från och med 1:a oktober har Elinorr en ny verksamhetsledare. Fredrik Andersson heter han och kommer närmast från Gävle Energi där han bland annat varit entreprenadchef.
Styrelsen är mycket nöjd med rekryteringen och ser Fredrik som en viktig del i Elinorrs fortsatta utveckling.

Ny medlem i Elinorrförbundet

2021-12-21

Välkommen säger vi till Hedemora Energi som med dotterbolaget Hedemora Elnät AB från och med årsskiftet är medlem i Elinorr

Stefan Sedin, vice ordförande i EU-DSO Entity

2021-06-14

Elinorrs ordförande tar viktigt position i EU

Elinorrs ordförande tillika Jämtkrafts elnätschef Stefan Sedin har utsetts till vice ordförande för EU kommissionens nya expertorganisation DSO-Enheten. Elnätet är navet i energisystemet och har en ledande roll när EU och det europeiska energisystemet ska ställa om till mer förnybar energi och blir mer decentraliserat. Etableringen av Entiteten, som företräder alla cirka 2500 elnätsbolag inom EU med sammanlagt ungefär 260 miljoner kunder, bekräftar det.

Uppdraget är att skapa förutsättningar för att elnäten och därmed hela det europeiska energisystemet inom EU klarar av den energiomställning som krävs, vilket bland annat kommer att innebära att vi behöver utveckla och digitalisera elnäten samt ansluta mer förnybar energi.

  • Det här är ett komplext men viktigt uppdrag. Klimatutmaningen är global och för att lyckas så krävs det att vi bygger och ansluter mer förnybar energi till våra elnät. Men vi behöver samordna mellan länderna i EU och gentemot stamnäten och deras företrädare så att den gröna förnybara energin kan nyttjas på allra bästa sätt. Detta ska göras samtidigt som systemstabilitet, -integritet och -säkerhet bibehålls. Att samtliga 2500 nätbolag i EU ska enas i hur detta ska lösas gör det inte lättare, men arbetet är nödvändigt, säger Stefan Sedin.

Nätkapacitet och nätinvesteringar är avgörande för en framgångsrik energiomställning. Allt fler beslut kring elnäten kommer framöver att fattas på EU-nivå, regleringar som sedan ska gälla i Sverige och andra medlemsländer, oftast utan någon nationell anpassning. Det är nu viktigt att se till att framtida regleringar bidrar till utveckling istället för att bli ett hinder.

Det är styrelsen som har en mycket viktig och styrande roll i Entiteten och med Stefan som vice-ordförande ökar Elinorrs möjligheter att i ett tidigt skede få insyn i, och kunna bidra i de olika uppdrag som åligger Entiteten.

  • Jag vill bidra med erfarenhet från den svenska energimarknaden och möjligheterna och utmaningarna för i sammanhanget små nätbolag och hur vi kan hjälpa till att nå målen. Vi har en stark samarbetsbas i Sverige och Norden för att tillsammans kunna angripa frågorna säger Stefan Sedin.

Dessutom har Elinorr som förening av Infrastrukturdepartementet utsetts som nationell DSO organisation och därmed godkänts som observatör i Entitetens styrelse. Det är ett viktigt uppdrag för både Stefan Sedin och Elinorr att fronta den svenska elnätsbranschen ute i Europa.

För pressinformation:

Stefan Sedin, ordförande Elinorr 063 – 14 90 14

Göran Hamlund; verksamhetsledare Elinorr 070 – 399 52 13

Artikel om Öppna Elnät på Second Opinion

2019-12-03

Länk till artikel om Öppna Elnät på Second Opinion
https://second-opinion.se/kravs-ny-strategi-for-oppna-elnat/

Elinorr har beslutat om ny inriktning för vårt utvecklingsarbete.

2019-11-03

Här kan ni läsa vårt nya strategidokument om Öppna Elnät.
https://secure.webforum.com/elinorr/doc/public/Download.aspx?key=d5877949d32f483e945399f78e0b0b92

Ny ordförande i Elinorr

2018-03-03

Stämman har utsett Stefan Sedin, Elnätchef på Jämtkraft som ny ordförande.

Elinorr upprättar övervakningsplan

2017-03-13

Som samriskföretag krävs att Elinorr upprättar övervakningsplan samt rapporterar och informerar om årliga åtgärder.
Ni hittar den här Årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Elinorr – först i Sverige att bli medlem i EU:s branschorganisation CEDEC

2014-10-10

I dagarna blev det klart att Elinorr, föreningen bestående av 18 elnätsföretag i södra och mellersta Norrland, blir först i Sverige med ett medlemskap i den europeiska branschorganisationen CEDEC i Bryssel.

– Det här är ett viktigt steg för oss i Elinorrgruppen, och för oss som separata elnätbolag i södra och mellersta Norrland. Nu får vi långt större möjligheter till insyn i de stora frågorna som berör och påverkar vår bransch. Vi får även vara med och påverka de beslut som tas kring våra verksamheter. Tiden är dessutom helt rätt, det händer oerhört mycket nu, säger ordförande i Elinorr, Göran Sörell, tillika vd för Sundsvall Elnät.

CEDEC är en europeisk branschorganisation för 1500 lokala och regionala el- och energibolag. Fram tills idag så har organisationen företrätt cirka 85 miljoner kunder i Österrike, Belgien, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge och Schweiz. Med Elinorr företräder organisationen numer även Sverige.

Det gör också att Elinorr som förening växer sig starkare för framtiden.

– Själva grundidén med Elinorr är att vi är starkare tillsammans än vad vi är var för sig. Inom den här gruppen så har vi också vissa förutsättningar som kanske inte återfinns på andra håll i landet. Med medlemskapet har vi möjlighet att framföra våra specifika behov för att bli ännu starkare tillsammans och göra god nytta för våra kunder, säger Göran Sörell.

Elinorr bereds nu möjlighet att delta i arbetsgrupper och i styrelsen för CEDEC.

Vid frågor, kontakta:
Göran Sörell, Elinorr: 070-652 45 65

Göran Hamlund blir verksamhetsledare i Elinorr

2014-09-25

Elinorr behöver en verksamhetsledare på heltid och det blir Göran Hamlund från Sundsvall Elnät som från och med den 1 december i år kommer att axla det ansvaret. Det innebär att han kommer att samordna, driva och utveckla föreningen med 16 medlemsbolag i södra och mellersta Norrland.

– Det känns naturligtvis spännande att göra något nytt. Elinorr behöver en heltidsanställd person som agerar Elinorr fullt ut. En person som  kan föra dialogen med medlemsföretagen och stödja projektledarna för de större projekten, vilket jag har för avsikt att göra, säger Göran Hamlund.

Göran Hamlund kommer närmast från ett jobb på Sundsvall Elnät där han arbetat med inköp, upphandling och med utvecklande av nya produkter såsom utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och med solcellsutbyggnad.