Artikel om Öppna Elnät på Second Opinion

2019-12-03

Länk till artikel om Öppna Elnät på Second Opinion
https://second-opinion.se/kravs-ny-strategi-for-oppna-elnat/

Elinorr har beslutat om ny inriktning för vårt utvecklingsarbete.

2019-11-03

Här kan ni läsa vårt nya strategidokument om Öppna Elnät.
https://secure.webforum.com/elinorr/doc/public/Download.aspx?key=d5877949d32f483e945399f78e0b0b92

Ny ordförande i Elinorr

2018-03-03

Stämman har utsett Stefan Sedin, Elnätchef på Jämtkraft som ny ordförande.

Elinorr upprättar övervakningsplan

2017-03-13

Som samriskföretag krävs att Elinorr upprättar övervakningsplan samt rapporterar och informerar om årliga åtgärder.
Ni hittar den här Årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Elinorr – först i Sverige att bli medlem i EU:s branschorganisation CEDEC

2014-10-10

I dagarna blev det klart att Elinorr, föreningen bestående av 18 elnätsföretag i södra och mellersta Norrland, blir först i Sverige med ett medlemskap i den europeiska branschorganisationen CEDEC i Bryssel.

– Det här är ett viktigt steg för oss i Elinorrgruppen, och för oss som separata elnätbolag i södra och mellersta Norrland. Nu får vi långt större möjligheter till insyn i de stora frågorna som berör och påverkar vår bransch. Vi får även vara med och påverka de beslut som tas kring våra verksamheter. Tiden är dessutom helt rätt, det händer oerhört mycket nu, säger ordförande i Elinorr, Göran Sörell, tillika vd för Sundsvall Elnät.

CEDEC är en europeisk branschorganisation för 1500 lokala och regionala el- och energibolag. Fram tills idag så har organisationen företrätt cirka 85 miljoner kunder i Österrike, Belgien, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge och Schweiz. Med Elinorr företräder organisationen numer även Sverige.

Det gör också att Elinorr som förening växer sig starkare för framtiden.

– Själva grundidén med Elinorr är att vi är starkare tillsammans än vad vi är var för sig. Inom den här gruppen så har vi också vissa förutsättningar som kanske inte återfinns på andra håll i landet. Med medlemskapet har vi möjlighet att framföra våra specifika behov för att bli ännu starkare tillsammans och göra god nytta för våra kunder, säger Göran Sörell.

Elinorr bereds nu möjlighet att delta i arbetsgrupper och i styrelsen för CEDEC.

Vid frågor, kontakta:
Göran Sörell, Elinorr: 070-652 45 65

Göran Hamlund blir verksamhetsledare i Elinorr

2014-09-25

Elinorr behöver en verksamhetsledare på heltid och det blir Göran Hamlund från Sundsvall Elnät som från och med den 1 december i år kommer att axla det ansvaret. Det innebär att han kommer att samordna, driva och utveckla föreningen med 16 medlemsbolag i södra och mellersta Norrland.

– Det känns naturligtvis spännande att göra något nytt. Elinorr behöver en heltidsanställd person som agerar Elinorr fullt ut. En person som  kan föra dialogen med medlemsföretagen och stödja projektledarna för de större projekten, vilket jag har för avsikt att göra, säger Göran Hamlund.

Göran Hamlund kommer närmast från ett jobb på Sundsvall Elnät där han arbetat med inköp, upphandling och med utvecklande av nya produkter såsom utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och med solcellsutbyggnad.