Elinorr – elnätbolag i samverkan

Ett nätverk med självständiga lokala elnätbolag i södra/mellersta Norrland och Dalarna som tillsammans skapar samverkan, samhällsnytta, kompetens och stordriftsfördelar. Det är Elinorr. Strategiska utvecklingsfrågor, inköp och elnätsdrift är några av de områden vi samarbetar inom. Allt för att skapa en långsiktig positiv utveckling och kunna erbjuda våra kunder driftsäker eldistribution till en låg kostnad. För en hållbar framtid..

De lokala elnätbolagen ansvarar för en av samhällets viktigaste infrastrukturer och månar om närsamhället. Våra medlemmar är ledande företag i sina regioner – solida, kompetenta och nära kunderna. En stor del av intäkterna går till lokala investeringar, lokala näringslivets entreprenörer och lokala framtidsprojekt.


Samverkan

Samverkan

Tillsammans samverkar våra 600 anställda på 18 elnätsbolag för våra 300 000 kunder och 5 500 mil elnät. Genom samverkan effektiviserar vi våra verksamhet, ökar vår kompetens och minskar vår miljöpåverkan – allt för att säkra vår långsiktiga lönsamhet. Ett exempel på samverkan är att medlemsföretagen kan köpa material och tjänster av varandra.

Samhällsnytta

Tillsammans skapar vi samhällsnytta genom driftsäkrare elnät, en bättre energihushållning och nya affärsmodeller med ny teknik som möter upp kundernas behov. Vi ger medlemsbolagen möjlighet att återinvestera i sina närområden. Tillsammans skapar vi samhällsnytta. Vi har bland annat tagit fram en strategi för Öppna Elnät, samt en modell för elanslutningsregler som löpande uppdateras.

Kompetens

Tillsammans drar vi nytta av och höjer vår kompetens genom expertgrupper vid upphandlingar, råd inom specifika ärenden och utbildning inom juridik. Så sparar vi pengar, ökar konkurrenskraften och drar nytta av våra medlemmars spetskompetens inom elnätdrift och nätplanering.

Stordriftsfördelar

Stordriftsfördelar

Tillsammans får vi stordriftsfördelar genom gemensamma upphandlingar, samarbeten kring forskning och internationellt engagemang i EU-DSO Entity. På det här sättet kan vi möta nya EU-krav och förändrade regelverk utan att belasta kunderna med ökade kostnader. Trots våra stordriftsfördelar genom Elinorr så är våra medlemmar nära kunderna – med lokala marknader och egna huvudkontor.


Vi påverkar genom medlemskap i CEDEC – en europeisk branschorganisation för 1500 lokala och regionala el- och energibolag. Medlemskapet ger oss förutsättningar som är svåra att hitta på andra håll i landet. Vi har möjlighet att påverka beslut och framföra specifika behov i de stora frågor som berör vår bransch och våra verksamheter.

Vi påverkar genom finansiering i Energiforsk – ett forskningsföretag med projekt inom el. Med vår finansiering kan vi påverka vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs inom elområdet.

Medlemmar i Elinorr