Öppna elnät

Samverkan mellan privatperson och elnätleverantör.

Vår strategi för Öppna Elnät