Vår vision med projektet är att skapa öppna elnät där slutkunder och marknadsaktörer kan ansluta och använda all den utrustning de önskar med särskilt distribuerad produktion, energilager och ny förbrukning. I dessa öppna elnät skapar vi förutsättningar för kostnadsriktighet, driftsäkerhet och standardisering.

Sveriges lokalnätsägare står inför många osäkerhetsfaktorer. Elinorr har därför studerat olika scenarier för framtiden. Detta syftar till att positionera lokalnäten för att effektivt möta kundernas framtida behov. Lokalnäten måste planera och utveckla sina verksamheter på ett sätt som bibehåller en stor flexibilitet under en period av snabb förändring. 

Samhällsnytta

Helhetsperspektiv och samhällsnytta står alltid i fokus för Elinorrs samtliga medlemsbolag som försäkrar året runt tillförlitlig leverans av el till ca 300 000 hushåll och företag. Elinorr och dess medlemsbolag följer samhällsutvecklingen på nära håll och analyserna tar hänsyn till och inkluderar nya behov och förutsättningar. Föreningens medlemmar möjliggör ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle via driftsäkra elnät med hög tillgänglighet samt nya affärsmodeller med teknik som möter upp kundernas behov för att skapa större nytta på lokalnivå.


Ansvarig kontakt

Göran Sörell, Sundsvall Elnät
+46 (0) 70 652 45 65