Vår vision med projektet är att skapa öppna elnät där slutkunder och marknadsaktörer kan ansluta och använda all den utrustning de önskar med särskilt distribuerad produktion, energilager och ny förbrukning. I dessa öppna elnät skapar vi förutsättningar för kostnadsriktighet, driftsäkerhet och standardisering.

Sveriges lokalnätsägare står inför många osäkerhetsfaktorer. Elinorr har därför studerat olika scenarier för framtiden. Detta syftar till att positionera lokalnäten för att effektivt möta kundernas framtida behov. Lokalnäten måste planera och utveckla sina verksamheter på ett sätt som bibehåller en stor flexibilitet under en period av snabb förändring. 

Samhällsnytta

Tillsammans skapar vi samhällsnytta genom driftsäkrare elnät, en bättre energihushållning och nya affärsmodeller med ny teknik som möter upp kundernas behov. Vi ger medlemsbolagen möjlighet att återinvestera i sina närområden. Tillsammans skapar vi samhällsnytta. Vi har bland annat tagit fram en strategi för Öppna Elnät, samt en modell för elanslutningsregler som löpande uppdateras.


Ansvarig kontakt

Göran Sörell, Sundsvall Elnät
+46 (0) 70 652 45 65