Elinorrs ordförande tar viktigt position i EU

Elinorrs ordförande tillika Jämtkrafts elnätschef Stefan Sedin har utsetts till vice ordförande för EU kommissionens nya expertorganisation DSO-Enheten. Elnätet är navet i energisystemet och har en ledande roll när EU och det europeiska energisystemet ska ställa om till mer förnybar energi och blir mer decentraliserat. Etableringen av Entiteten, som företräder alla cirka 2500 elnätsbolag inom EU med sammanlagt ungefär 260 miljoner kunder, bekräftar det.

Uppdraget är att skapa förutsättningar för att elnäten och därmed hela det europeiska energisystemet inom EU klarar av den energiomställning som krävs, vilket bland annat kommer att innebära att vi behöver utveckla och digitalisera elnäten samt ansluta mer förnybar energi.

  • Det här är ett komplext men viktigt uppdrag. Klimatutmaningen är global och för att lyckas så krävs det att vi bygger och ansluter mer förnybar energi till våra elnät. Men vi behöver samordna mellan länderna i EU och gentemot stamnäten och deras företrädare så att den gröna förnybara energin kan nyttjas på allra bästa sätt. Detta ska göras samtidigt som systemstabilitet, -integritet och -säkerhet bibehålls. Att samtliga 2500 nätbolag i EU ska enas i hur detta ska lösas gör det inte lättare, men arbetet är nödvändigt, säger Stefan Sedin.

Nätkapacitet och nätinvesteringar är avgörande för en framgångsrik energiomställning. Allt fler beslut kring elnäten kommer framöver att fattas på EU-nivå, regleringar som sedan ska gälla i Sverige och andra medlemsländer, oftast utan någon nationell anpassning. Det är nu viktigt att se till att framtida regleringar bidrar till utveckling istället för att bli ett hinder.

Det är styrelsen som har en mycket viktig och styrande roll i Entiteten och med Stefan som vice-ordförande ökar Elinorrs möjligheter att i ett tidigt skede få insyn i, och kunna bidra i de olika uppdrag som åligger Entiteten.

  • Jag vill bidra med erfarenhet från den svenska energimarknaden och möjligheterna och utmaningarna för i sammanhanget små nätbolag och hur vi kan hjälpa till att nå målen. Vi har en stark samarbetsbas i Sverige och Norden för att tillsammans kunna angripa frågorna säger Stefan Sedin.

Dessutom har Elinorr som förening av Infrastrukturdepartementet utsetts som nationell DSO organisation och därmed godkänts som observatör i Entitetens styrelse. Det är ett viktigt uppdrag för både Stefan Sedin och Elinorr att fronta den svenska elnätsbranschen ute i Europa.

För pressinformation:

Stefan Sedin, ordförande Elinorr 063 – 14 90 14

Göran Hamlund; verksamhetsledare Elinorr 070 – 399 52 13