Elinorr behöver en verksamhetsledare på heltid och det blir Göran Hamlund från Sundsvall Elnät som från och med den 1 december i år kommer att axla det ansvaret. Det innebär att han kommer att samordna, driva och utveckla föreningen med 16 medlemsbolag i södra och mellersta Norrland.

– Det känns naturligtvis spännande att göra något nytt. Elinorr behöver en heltidsanställd person som agerar Elinorr fullt ut. En person som  kan föra dialogen med medlemsföretagen och stödja projektledarna för de större projekten, vilket jag har för avsikt att göra, säger Göran Hamlund.

Göran Hamlund kommer närmast från ett jobb på Sundsvall Elnät där han arbetat med inköp, upphandling och med utvecklande av nya produkter såsom utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och med solcellsutbyggnad.